مسدود کننده سیگنال تلفن همراه با آنتن داخلی

2022-07-21

شماره 1

مدل: TX-CM10

نوع:گیر سیگنال 10 کاناله چاپ چوبی دستی

برد: شعاع 5-30 متر

باتری: 1 ساعت قابل شارژ

لوازم جانبی: شارژر AC، شارژر خودرو


Mobile Phone Signal Jammer with Built in antenna


شماره 2

مدل: TX-NZ50W

نوع:پایه دیواری رومیزی 10 کانال سیگنال جمر

برد: شعاع 5-40 متر

لوازم جانبی: شارژر AC


Mobile Phone Signal Jammer with Built in antenna


شماره 3

مدل: TX-NZ55W

نوع:پایه دیواری رومیزی 10 کانال سیگنال جمر

برد: شعاع 5-40 متر

لوازم جانبی: شارژر AC


Mobile Phone Signal Jammer with Built in antenna


شماره 4

مدل: TX-NZ150W

نوع:پایه دیواری رومیزی 11 کانال سیگنال جمر

برد: 50-100 متر

لوازم جانبی: شارژر AC


Mobile Phone Signal Jammer with Built in antenna


شماره 5

مدل: TX-NZ12 (عملکرد مشابه TX-NZ55W است)

نوع:پایه دیواری رومیزی 12 کانال سیگنال جمر

برد: شعاع 5-40 متر

لوازم جانبی: شارژر AC


Mobile Phone Signal Jammer with Built in antenna


شماره 6

مدل: TX-CM12 (شکل گربه)

نوع:پایه دیواری رومیزی 12 کانال سیگنال جمر

برد: شعاع 5-40 متر

لوازم جانبی: شارژر AC


Mobile Phone Signal Jammer with Built in antenna


مدل: TX-T80W

شماره 7

نوع:پایه دیواری رومیزی 8 کانال سیگنال جمر

برد: 5-50 متر

لوازم جانبی: شارژر AC


Mobile Phone Signal Jammer with Built in antenna


شماره 8

مدل: TX-GK

نوع:پایه دیواری رومیزی 10 کانال سیگنال جمر

برد: شعاع 5-30 متر

لوازم جانبی: شارژر AC


Mobile Phone Signal Jammer with Built in antenna


شماره 9

مدل: TX-NZ10

نوع:پایه دیواری رومیزی 10 کانال سیگنال جمر

برد: شعاع 5-20 متر

لوازم جانبی: شارژر AC


Mobile Phone Signal Jammer with Built in antenna