جمر سیگنال بی سیم WIFI 10 کانال دستی

2022-11-28

مشتری یک مسدود کننده سیگنال WIFI متحرک با برد بزرگتر از مسدود کننده سیگنال دستی معمولی می خواهد. ما به شدت مدل TX-CM10 را برای مرجع شما توصیه می کنیم.


Handheld WIFI 10 Channel Wireless Signal Jammer


این حدود 40 متر شعاع موثر، پوشش 360 درجه، با باتری 1 ساعت قابل شارژ، طراحی ویژه چاپ چوبی است.

مهمتر از آن، اندازه بسیار کوچکی برای حمل آسان و قابل حمل در همه جا دارد.


Handheld WIFI 10 Channel Wireless Signal Jammer