مکان های کاربردی برای مسدود کننده های سیگنال تلفن با قدرت بالا

2021-11-18

مکان های درخواست برایمسدود کننده های سیگنال تلفن با قدرت بالا


 

مکان های سمعی و بصری: تئاتر، سینما، کنسرت، کتابخانه، استودیو ضبط، سالن ها و غیره.


 

امنیت و حریم خصوصی: زندان ها، دادگاه ها، اتاق های معاینه، اتاق های کنفرانس، خانه های تشییع جنازه، سازمان های دولتی، موسسات مالی، سفارت ها و غیره.


 

بهداشت و ایمنی: کارخانه های صنعتی، کارگاه های تولیدی، پمپ بنزین ها، پمپ بنزین ها، بیمارستان ها و غیره.