چگونه مختل کننده سیگنال تلفن همراه مناسب را انتخاب کنیم؟

2022-05-27

ابتدا باید به سازنده تجهیزات مسدودکننده ارتباطی توضیح دهید که کجا و چه مقدار برد را باید مسدود کنید. مهمترین نکته این است که آیا وجود دارد یا خیرسیگنال تلفن همراهبرج هایی که توسط اپراتورها در فاصله 300 یا 400 متری ساخته می شوند که در انتخاب پارازیت تاثیر می گذارد. چند مورد دیگر را بیابید، قیمت ها و شرایط را مقایسه کنید و بهترین را انتخاب کنید.1.مسدود کننده سیگنال تلفن همراهاز محافظ تمام باند استفاده می کند. اگر کاربران بخواهند از سیگنال خاصی محافظت کنند، فقط باید آنتن مربوطه را روی دستگاه نصب کنند.


2.


3.


4.


5.


6.


7.