تست دستگاه پارازیت پهپاد در فضای باز برای EVO LITE و DJI Mavic 3

2022-07-15

ما دو EVO LITE قدرتمند وپهپاد تجاری DJI Mavic 3برای آزمایش مااسلحه ضد پهپاد TX-XQ01وجعبه چرخ دستی OMNI جهتگیر سیگنال پهپاد TX-LX12در محیط باز و کوهستانی


Outdoors Drone Jamming Device Test for EVO LITE+ and DJI Mavic 3     Outdoors Drone Jamming Device Test for EVO LITE+ and DJI Mavic 3


این دو مدل پهپاد جدیدترین طراحی و پهپادهای تجاری پیشرفته بازار با فرکانس پرش و سیگنال کنترل از راه دور قویتر از پهپادهای قبلی هستند.


Outdoors Drone Jamming Device Test for EVO LITE+ and DJI Mavic 3         

Outdoors Drone Jamming Device Test for EVO LITE+ and DJI Mavic 3


ما همیشه دستگاه پارازیت پهپاد خود را بهبود خواهیم داد و با نتایج آزمایش واقعی و تغییرات فنی، پهپادهای جدید تولید شده در بازار را تامین می کنیم.


Outdoors Drone Jamming Device Test for EVO LITE+ and DJI Mavic 3


Outdoors Drone Jamming Device Test for EVO LITE+ and DJI Mavic 3